Biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej w naszej szkole

| 11 października 2017

W środę  4 października 2017 r. nasza szkołę odwiedził  Ks. Biskup Roman Pindel, ordynariusz  diecezji bielsko – żywieckiej. Spotkanie to związane było z wizytacją kanoniczną odbywającą się na terenie parafii św. Urbana w Brzeszczach.

O godz. 9.00 na sali  gimnastycznej  powitała ks. Biskupa delegacja nauczycieli, rodziców i dzieci. Zebrane na sali delegacje poszczególnych klas  po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewały hymn szkoły. Potem słowo powitania do gościa skierowała pani Dyrektor Violetta Chechelska. W krótkim programie artystycznym, dzieci i młodzież gimnazjalna ukazała zaangażowanie szkoły na rzecz innych ludzi będących w potrzebie. Młodzież pokazała swoje zaangażowanie w wolontariacie, dzieci w podejmowaniu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Przekazywane treści zapisane były na puzzlach, które po ułożeniu utworzyły wielkie serce.

Po części artystycznej ks. Biskup zwrócił się do zebranych wskazując jak ważne są wartości, które przyjmujemy  w szkole. Pozostają one w naszych sercach na  całe życie. W całokształt wychowania jakie daje szkoła wpisują się też  relacje  koleżeńskie.  Ksiądz Biskup przywołał ze wspomnień jednego z księży w swoich  rodzinnych Wadowicach, że  jego nauczycielem i wychowawcą był Żyd, który podobnie jak inni nauczyciele z tego okresu, uczył wszystkich przedmiotów, w tym również religii. Ks. Biskup podkreślił, jak ważna jest rola  nauczyciela, szanującego  uniwersalne wartości i przekonania  swoich wychowanków.  Zachęcił także uczniów do cenienia czasu nauki i wychowania. Prosił, by  pozostać wiernym wyznawanym i przyjętym wartościom, bo one są ponadczasowe, gdyż swoje zakorzenienie mają w Bogu. Wspomniał, że zarówno ks. Stanisław Staszic – patron szkoły podstawowej jak i  Ks. Jan Twardowski – patron gimnazjum przekazali nam  przejrzyste programy życia i pracy, które  należy cenić i  realizować.

Na zakończenie młodzież  z wolontariatu  wręczyła księdzu Biskupowi koszulkę  z imieniem ROMAN,  a gość udzielił wszystkim Bożego  Błogosławieństwa. Następnie udał się na spotkanie z Dyrekcją szkoły i pedagogami.

S. Zdzisława  Uryć