Ewaluacja zewnętrzna

| 20 kwietnia 2014

 

W dniach od 5 do 17 marca w naszej szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna, prowadzona w ramach nowego nadzoru pedagogicznego. 

Badanie ewaluacyjne objęło 3 obszary problemowe i na podstawie wyników określony został poziom spełnienia wymagań:

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;  (poziom B)

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;   (poziom C)  

3. Respektowane są normy społeczne.   (poziom A)

Raport został udostępniony w Internecie na stronie: www.npseo.pl

w zakładce „Zobacz raport ze swojej szkoły”.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z raportem!